JMPsykologi psykoterapi och föreläsningar

 

OM MIG

PSYKOLOG

Utbildad psykolog vid Stockholms Universitet och legitimerad genom Socialstyrelsen. Psykologprogrammet består av fem års studier på heltid samt ett år av praktisk tjänstgöring där jag arbetade under frekvent handledning för att  erhålla min legitimation. Som psykolog har jag en bred kompetens inom psykologisk behandling, diagnostik och bedömning.

 

Jag har mångårig arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatrin i Stockholm. Utöver min grundutbildning har jag genomgått en treårig fördjupningskurs inom affektfokuserad psykodynamisk psyko-terapi (ISTDP). Sedan hösten 2016  undervisar jag i metoden  vid Ersta Sköndal Högskola. Jag är också utbildad inom Interpersonell Psykoterapi (IPT) och Panikfokuserad Psykodynamisk Psyko-terapi (PFPP).

 

 

 

_______________________________________________

Titeln ”psykolog” är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Titeln ”legitimerad psykolog” innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning och den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

*

JAKOB MECHLER

LEG. PSYKOLOG*

 

KORTFATTAT

 • Psykologexamen, Stockholms    Universitet
 • Dokorand i klinisk psykologi, Stockholms Universitet
 • Certifierad ISTDP-terapeut, Ersta Sköndal Högskola.
 • Ackrediterad IPT-terapeut, Karolinska Institutet
 • PFPP, Lunds Universitet

 

 

 

FORSKNING

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Jag driver, sedan 2011, hemsidan psykodynamiskt.nu  tillsammans med leg. psykolog Karin Lindqvist.

 

Jag är mycket engagerad i psykoterapiforskning, speciellt psyko-dynamisk psykoterapiforskning, och är medförfattare till två vetenskapliga artiklar. En som behandlar negativa effekter av psykoterapi och en metaanalys  som undersöker effekten av affektfokuserad psykodynamisk psyko-terapi för en rad olika tillstånd.

 

PUBLIKATIONER

Mechler & Holmqvist (2016). Deteriorated and unchanged patients in psychological treatment in Swedish primary care and psychiatry. Nordic J. Of Psychiatry

 

Lilliengren, Johansson, Lindqvist, Mechler & Andersson (2016). Efficacy of Experiential Dynamic Therapy in Psychiatric Conditions: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Psychotherapy

 

Mechler, Lilliengren & Lindqvist (2017). Starkt stöd för psykodynamisk psykoterapi vid depression. Psykologtidningen.

 

FÖRELÄSARE

 

Jag anlitas återkommande som föreläsare rörande psykoterapiforskning och psykodynamisk psykoterapi, bl.a. vid Uppsala och Stockholms Universitet, PsykoterapiCentrum, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU), Föreningen för Interpersonell Psykoterapi, Sankt Lukasdagarna, Ersta Sköndal Högskola, Nordisk Mentaliseringskonferens, Finlandssvenska psykologdagarna, Sankt Lukas-dagarna, Stockholms Läns Landsting och Psykoterapimässan,

 

Ett urval av föreläsningar:

 • Från akademin till kliniken och tillbaka igen: en översikt av psykodynamisk utfallsforskning
 • Den psykodynamiska processen under lupp - vad fungerar och när fungerar det?
 • Försvar: teori, forskning och klinisk praktik.
 • Affekters betydelse i IPT
 • Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi: en introduktion
 • Psykodynamisk psykoterapi och ångest: forskning, teori och klinisk praktik
 • Psykoterapi och försämring
 • Introduktionskurs till ISTDP
 • Psykodynamisk psykoterapi: Myter, evidens och klinisk komplexitet
 • Att kvalitetsgranska psykoterapistudier

OM TERAPI

Mitt arbete utgår  från psykodynamisk terapi. I det psykodynamiska arbetet utgår man från att det är våra relationer till  viktiga personer som är det viktigaste i livet och det som präglar vårt mående. Det är i relationer människan utvecklas och det är i relationer vi kan läka för att på sikt förändras.

Skälen till att söka hjälp kan vara många. Kanske känner du dig nedstämd eller ångestfylld? Du kan ha börjat fundera kring relationsmönster som du frekvent återkommer till utan att du själv önskar det? Andra kämpar med självdestruktivitet eller meningslöshetskänslor. I samtal kan vi tillsammans försöka förstå den känslomässiga grunden för dina svårigheter. Jag arbetar främst utifrån ett affektfokuserat perspektiv, men kan vid behov eller om du så önskar arbeta utifrån Interpersonell psykoterapi (IPT) eller Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi (PFPP).

affektfokuserad psykodynamisk terapi

Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk terapiform med växande forskningsstöd. För dig som vill läsa mer om den forskning som finns, klicka här. Arbetet går i korthet ut på att terapeut och patient tillsammans arbetar för att identifiera den känslomässiga grunden till  symtomen. Vi arbetar tillsammans för att identifiera känslomässiga undvikandestrategier och med att fördjupa dina känslor.

interpersonell psykoterapi

IPT fokuserar på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar relationer, och hur relationer påverkar den psykiska hälsan. Tanken är att när en människa kan känna igen sina relationella svårigheter och lära sig att hantera dem på ett bättre sätt, minskar symtomen på depression och den psykiska hälsan ökar. Det finns flera välgjorda studier på IPT som visar att det är en effektiv behandlingsform för t.ex. depression, bulimi och PTSD.

Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi

Behandlingen fokuserar på den psykologiska innebörden av en panikattack och tillsammans arbetar vi för att begripliggöra panikattackerna. Behandlingen fokuserar på din ångest. Gemensamt strävar vi efter att förstå  ångesten ur ett relationellt och känslomässigt perspektiv. PFPP har i flera studier utvärderats med lovande effekter avseende paniksyndrom och kan vara ett bra alternativ för dig som kanske prövat KBT utan att det hjälpt.

 

KONTAKT

Min mottagning ligger centralt i Stockholm, Surbrunnsgatan 5.

 Du som vill komma i kontakt med mig kan antingen fylla i

formuläret nedan eller ringa mig direkt på 072-4488552.

Skickar...

Något blev fel, anmäl manuellt till info@jmpsykologi.se

Formulär mottaget

 

LÄNKAR

© Jakob Mechler 2018

JM PSYKOLOGI AB

Org.nr. 559138-5918