Psykoterapi och utbildning

Jakob Mechler

leg. psykolog och doktorand i klinisk psykologi

Om mig

Kortfakta

Grundutbildning: Legitimerad psykolog, Stockholms universitet
Doktorand i klinisk psykologi, Stockholms universitet
Certifierad ISTDP-terapeut, Ersta Sköndal Högskola.
Ackrediterad IPT-terapeut, Karolinska Institutet
PFPP, Lunds Universitet.

Bakgrund

Jag har mångårig arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatrin och primärvården i Stockholm. Utöver min grundutbildning har jag genomgått en treårig fördjupningskurs inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (ISTDP). Jag undervisar återkommande inom ämnet affektfokuserad psykodynamisk terapi på flera olika lärosäten. Jag är också utbildad inom Interpersonell Psykoterapi (IPT) och Panikfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi (PFPP)

Mobirise

Legitimerad psykolog

Psykologprogrammet består av fem års studier på heltid samt ett år av praktisk tjänstgöring där jag arbetade under frekvent handledning för att erhålla min legitimation. Som psykolog har jag en bred kompetens inom psykologisk behandling, diagnostik och bedömning. Titeln psykolog är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område.

Forskning

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Min forskning fokuserar på psykologisk behandling avseende depression och ångest. Du kan följa mina publikationer här.


Mobirise

Föreläsare

Jag anlitas återkommande som föreläsare rörande psykoterapiforskning och psykodynamisk psykoterapi, bl.a. vid Uppsala och Stockholms Universitet, PsykoterapiCentrum, University College of London (UCL), Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU), Ersta Sköndal Högskola, Region Stockholm och Psykoterapimässan.

Urval av föreläsningar

Psykodynamisk utfalls- och processforskning

Försvar: teori, forskning och klinisk praktik,

Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi: en introduktion,

Psykodynamisk psykoterapi och ångest: forskning, teori och klinisk praktik,

Affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi,

Kontakt

Välkommen att kontakta mig för psykoterapi eller utbildning.

Kontaktuppgifter

Mail: info@jmpsykologi.se
Adress: Surbrunnsgatan 5, 114 27 Stockholm

Designed with Mobirise web software